Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Povestirea despre Dracula-Voievod, creaţie a literaturii slavo-române?

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (4), p. 521
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Les hypothèses concernant la création du Récit sur le voïevode Dracula par un Roumain sont depourvues de preuves vérifiables. Par conséquent, nous n’avons pas de raisons sérieuses de refuser la paternité du diacre russe Feodor Kuricyn, envoyé en Hongrie par le tsar Ivan III (opinion soutenue par A. N. Vortokov, Ioan Bogdan, etc.).
Cuvinte-cheie:
  • Vlad-Ţepeş, Dracula, povestire slavă, problema paternităţii, Feodor Kuriţân, autor român
  • Vlad Tsepech (L’Empaleur), Dracula, récit slave, problème de la paternité, Feodor Kuricyn, auteur roumain
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: