Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanitatea răsăriteană în lumina comparației interdialectale

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, II (1-2), p. 177
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

3Nicolae SaramanduProbleme ale studierii substratului aromâneiSCL, XLII (3-4), 1191991
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: