Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Formes de l’utilisation de la terminologie des domaines informatique et électronique dans le discours de vulgarisation

Autor:
Publicația: ANADISS, 14, p. 141-157
p-ISSN:1842-0400
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The paper discusses language aspects involved in public reception of the Informatics and Electronics discourse in CHIP Magazine. A brief review of terminology is followed by the presentation of etymological and semantic aspects of the English elements, identified in the mentioned magazine. Based on the idea that linguistic reality describes progress in science, we will examine the appearance of English borrowings in Romanian vocabulary, in light of the relation between verbal and non-verbal linguistic signs, local and global discourse coherence. As a result of using the current Romanian terminology (in Electronics and Informatics fields), varietes of new terms have emerged in the language system.
Cuvinte-cheie:Informatics terminology, Electronics terminology, scientific discourse, borrowings
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: