Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The status of Romanian-Hungarian bilingualism in the old epoch of Romanian language

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XII (1), p. 237
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present study focuses on the main types of Romanian-Hungarian bilingualism in the old epoch of Romanian language taking into account some of the causes which gave rise to them. Another concern of the paper refers to the consequences of this very bilingualism on the development of Romanian language in terms of its malleability towards the incorporation of Hungarian phonetic properties and lexical elements, on the one hand, and in terms of the borrowings‘ treatment and adaptive mechanisms, on the other hand.
Cuvinte-cheie:Bilingualism, linguistic fashion and influence, loanword, adaptation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
8Ioan DănilăLimba română în graiul ceangăilor din MoldovaEditura Didactică și Pedagogică2005
4Bela KelemenUnele aspecte ale împrumuturilor maghiare în limba românăCL, XVI (1), 171971
2Francisc KirályProbleme ale adaptării fonetice: împrumutul și cuvintele străineLR, XVIII (5), 4591969
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
8Petru NeiescuExistă legături între cantitate și accent? Observații asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară și asupra celor de origine maghiară din limba romînăCL, III, 1351958
4Vasile BrebanNote despre influența maghiară asupra limbii romîneCL, III, 2191958
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: