Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The food of the happy ones

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XII (1), p. 183
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper aims to demonstrate the way food can reflect peoples‘ beliefs and mentalities. We analyze the myth of paradise through the legendary image of the Blajini (the Gentle ones), an ascetic community which appears linked to the Easter celebration. We also bring into discussion the tale of Alexander the Great, the myth of Pays de Cocagne and some other Romanian and European writings which concern images of heaven and hell. Each food and each context of feeding presented indicate the different ways in which people understand happiness.
Cuvinte-cheie:Food, folklore belief, celebration, mentality, the myth of paradise
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

6Ion H. CiubotaruMarea Trecere
Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova
Editura „Grai şi Suflet − Cultura Naţională”1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: