Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Specificul semantic şi stilistic al verbelor argotice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Stilistică și poetică, p. 139-149
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The study aims at describing the stylistic values of slang verbs frequently encountered in the exchange of electronic replies among Romanian internet users. The analysis, carried out within the framework of structuralism, reveals that the Romanian surfers are very creative when using slang to communicate across the internet. Many innovations become markers as they outline, from a stylistic perspective, the relation between the paradigmatic plane of language and syntagmatic plane of text.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: