Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexique de l’amour et du combat au XII-ème siècle

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Istoria limbii, p. 73-90
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Articolul prezintă caracteristici ale lexicului limbii franceze din secolul al XII-lea, surprinse cu precădere în fragmente din creaţia lui Chrétien de Troyes. Textele, grupate cronologic, sînt analizate din punct de vedere tematic, evidenţiindu-se constantele care se regăsesc în întreaga literatură medievală.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: