“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexique de l’amour et du combat au XII-ème siècle

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Section Istoria limbii, p. 73-90
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Articolul prezintă caracteristici ale lexicului limbii franceze din secolul al XII-lea, surprinse cu precădere în fragmente din creaţia lui Chrétien de Troyes. Textele, grupate cronologic, sînt analizate din punct de vedere tematic, evidenţiindu-se constantele care se regăsesc în întreaga literatură medievală.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: