Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comportements linguistiques et types d’interférences dans la pratique du bilinguisme chez l’enfant franco-roumain

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Contacte lingvistice, p. 59-72
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Pornind de la tipologia comportamentelor lingvistice înregistrate în cazul bilingvismului individual a lui William Francis Mackey, propunem în lucrarea de faţă o interpretare a tipurilor de interferenţe care apar între limbile română şi franceză la copilul bilingv. Sînt analizate astfel comportamentele lingvistice reciproce şi ne-reciproce, interferenţele create de acestea în cazul copilului franco-român, precum şi alte tipuri de interferenţe produse de anumite dimensiuni ale interacţiunilor lingvistice ale acestuia, cum ar fi anumite ocazii sociale sau tipuri diferite de interlocutori. Propunem de asemenea o analiză a morfemelor bilingve, a cuvintelor şi a frazelor bilingve ce caracterizează toate aceste interferenţe franco-române.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: