“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Comportements linguistiques et types d’interférences dans la pratique du bilinguisme chez l’enfant franco-roumain

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Section Contacte lingvistice, p. 59-72
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Pornind de la tipologia comportamentelor lingvistice înregistrate în cazul bilingvismului individual a lui William Francis Mackey, propunem în lucrarea de faţă o interpretare a tipurilor de interferenţe care apar între limbile română şi franceză la copilul bilingv. Sînt analizate astfel comportamentele lingvistice reciproce şi ne-reciproce, interferenţele create de acestea în cazul copilului franco-român, precum şi alte tipuri de interferenţe produse de anumite dimensiuni ale interacţiunilor lingvistice ale acestuia, cum ar fi anumite ocazii sociale sau tipuri diferite de interlocutori. Propunem de asemenea o analiză a morfemelor bilingve, a cuvintelor şi a frazelor bilingve ce caracterizează toate aceste interferenţe franco-române.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: