Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul religios la Nicolae Steinhardt

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Pragmatică și comunicare, p. 25-29
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le travail présente les traits du discours religieux de Nicolae Steinhardt, qui fait appel à beaucoup d’exemples extraits de la littérature universelle. L’exposé est très cursif, les règles oratoires sont strictement respectées, le discours est adapté à l’auditoire.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: