Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eléments de dictionnaire linguistique: la notion de catégorie

Autori:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Teoria limbii, p. 13-17
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Metalimbajul unei ştiinţe face parte din statutul acesteia, fiind premiză a dezvoltării ei. Dintre termenii cu cea mai mare relevanţă, cel de categorie lingvistică se diferenţiază net, toate celelalte făcînd apel într-un fel sau altul la el. Noţiunea de categorie lingvistică poate fi definită ca o realitate lingvistică exhaustivă şi fundamentală, care se caracterizează prin conţinut şi formă şi care ordonează extern şi intern, în baza trăsăturilor opozitive, exprimate morfematic, în clase şi subclase – fonetice, lexicale, semantice, morfologice, sintactice etc. – întreaga realitate lingvistică a unei limbi, pînă la surprinderea tuturor posibilităţilor combinatorice şi de actualizare a elementelor constitutive ale acelei limbi. Taxinomiile la care se supune această noţiune intranivelar permit diferenţieri de la general la particular.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: