“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Eléments de dictionnaire linguistique: la notion de catégorie

Authors:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Section Teoria limbii, p. 13-17
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Metalimbajul unei ştiinţe face parte din statutul acesteia, fiind premiză a dezvoltării ei. Dintre termenii cu cea mai mare relevanţă, cel de categorie lingvistică se diferenţiază net, toate celelalte făcînd apel într-un fel sau altul la el. Noţiunea de categorie lingvistică poate fi definită ca o realitate lingvistică exhaustivă şi fundamentală, care se caracterizează prin conţinut şi formă şi care ordonează extern şi intern, în baza trăsăturilor opozitive, exprimate morfematic, în clase şi subclase – fonetice, lexicale, semantice, morfologice, sintactice etc. – întreaga realitate lingvistică a unei limbi, pînă la surprinderea tuturor posibilităţilor combinatorice şi de actualizare a elementelor constitutive ale acelei limbi. Taxinomiile la care se supune această noţiune intranivelar permit diferenţieri de la general la particular.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 2

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: