Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Quelques verbes religieux roumains et leurs équivalents français au niveau de la terminologie orthodoxe

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LV, Secțiunea Lexicologie, semantică, terminologii, p. 33-41
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:En travaillant pour la rédaction d’un dictionnaire bilingue roumainfrançais de termes religieux orthodoxes, nous avons pu constater des formes de lexicalisation légèrement différentes au niveau de la terminologie religieuse orthodoxe définie en langue française de quelques actions désignées par des verbes roumains ou des locutions verbales à valeur religieuse. Nous proposons dans cet article une réflexion sur les équivalents français des verbes roumains a pomeni, a prăznui, a mirui, a sfinţi, a tunde, a stropi, a posti et de quelques locutions verbales dont ils font partie: a stropi cu agheasmă, a tunde în monahism, a fi tuns în monahism, a ţine post, a da de pomană, a face pomenire.
Cuvinte-cheie:terminologie religieuse, Orthodoxie, verbes, dictionnaire bilingue, équivalences lexicales
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: