Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bilinguisme et pratique de l’Orthodoxie chez les Roumains de France

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVI, Secțiunea Contacte lingvistice, p. 5-12
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:We propose a reflection on how the mother tongue (with regard to bilingualism) and the religious Orthodox practice contribute in a significant manner to building the identity of some Romanians settled in France. At both levels (linguistic and religious), cultural contents – pertaining to what is usually called national identity – are conveyed and transmitted.
Cuvinte-cheie:bilingualism, Orthodoxy, identity construction, Romanians living in France
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: