Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Die Verwendungen der visuellen und audio-visuellen Materialien bei der Fremdsprachenlehre

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVII, Secțiunea Didactică, p. 165-178
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:A questionnaire including 5 open- ended questions had been used and data had been analysed qualitatively to identify the views of secondary school and high school teachers in Çukurova ,Adana about the usage of visual and audio-visual materials in foreign language lessons.The analysis of data show that teachers use visual and audio-visual materials in foreign language lessons especially to increase communication skills , computer is more useful than the other materials , students’ motivation increases with the usage of these materials in the lessons. But despite all these factors , it is detected that there are some problems in using these equipments.
Cuvinte-cheie:Teaching Foreign Language, Visual and Audio-Visual Materials
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: