Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Früher Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVII, Secțiunea Didactică, p. 155-164
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The findings about the early foreign language teaching of children have developed significantly in recent years. However, many questions and civisms have been raised by the researchers. This study aimed to point out the importance of the early foreign language teaching should start. Initially, the mother language acquisition and foreign language learning are defined by the content of language education. Developmental features of the primary school students were discussed. Moreover, the psychological, emotional, physiological and cognitive perspective of early language learning is discussed in terms of readiness for the language education. From the educational point of view, content and purpose of early foreign language teaching has been edited considering the importance of the learning second language. Finally, the importance of parent-teacher-school interaction in foreign language teaching of children is discussed.
Cuvinte-cheie:Early foreign language teaching, primary school, method, content, purpose
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: