Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Raising the Issue of the Emotional Causes of Self-Expression Failures in Linguistic Context

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LII (3), p. 199
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: