Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații asupra unor „consoane dure” în dacoromână

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, IX, p. 93
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].