Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un análisis contrastivo español-rumano: estado de la cuestión

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (2), p. 141-153
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Cuvinte-cheie:Spanish-Romanian translation, history of translation, Romanian language, Spanish-Romanian contrastive studies
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

3Fernando Sánchez MiretRiqueza, complejidad y estabilidad en morfología: la situación del rumano y del españolRRL, LI (1), 113-1232006pdf
html
3Alberto Madrona FernándezAl patrulea picior al meseiPhil. Jass., I (1-2), 63-682005pdf
html
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: