Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, V, p. 328
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:ariuș,-ă; hircă, ghircă; arvon, arvun, arvune, iarvant, arvant, arvânt, arpun; bălmăji; boscorodi; bitușă, botoașă, butușană; bodărlău (bodârlău); bolfă, gâlcă, galfăd, calfăd, chealfed, gâlfed; botoș; buzumăni; căilat,-ă; cărăzui; cârță, gâță; chichilean; chiuăreasă; ciuieș,-ă; cocor (cucor); colceriu, colceriță; deletnic, îndeletnic, deletnici, îndeletnici, deletni, îndeletni, deletnicie, îndeletici, îndeleci, îndelete, priĭatnic, nepriĭatnic; doichișel; fercheș, ferchezui (ferchezuit,-ă; ferchezuială); ferie (herie), ferâie (herâie); foroșag; fufează (fufază, fofează), fofelniță; fugău; ghes (ghest), înghesui, (în)dupăci; ghiosoli; hăghieciu, hăghiece; hăndal, hondoală (hăndal, hondol); hatalău (hătălău); hedeșel; herleș,-ă; hopritan; horpos; iergălaș; însăilă; lepângău; prebăt (preabet); prevedea; rămf (remf, rimpf); surchidi, surchideală; tăpșan, tăpși (tepși, tepșui), tapșă; tărșej, tărșejie, târșag; telciu (telciui); terteleac; tiutiuroiu; vâj; viscoli, viscol (vicol, gigul)
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: