“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, V, p. 328
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:ariuș,-ă; hircă, ghircă; arvon, arvun, arvune, iarvant, arvant, arvânt, arpun; bălmăji; boscorodi; bitușă, botoașă, butușană; bodărlău (bodârlău); bolfă, gâlcă, galfăd, calfăd, chealfed, gâlfed; botoș; buzumăni; căilat,-ă; cărăzui; cârță, gâță; chichilean; chiuăreasă; ciuieș,-ă; cocor (cucor); colceriu, colceriță; deletnic, îndeletnic, deletnici, îndeletnici, deletni, îndeletni, deletnicie, îndeletici, îndeleci, îndelete, priĭatnic, nepriĭatnic; doichișel; fercheș, ferchezui (ferchezuit,-ă; ferchezuială); ferie (herie), ferâie (herâie); foroșag; fufează (fufază, fofează), fofelniță; fugău; ghes (ghest), înghesui, (în)dupăci; ghiosoli; hăghieciu, hăghiece; hăndal, hondoală (hăndal, hondol); hatalău (hătălău); hedeșel; herleș,-ă; hopritan; horpos; iergălaș; însăilă; lepângău; prebăt (preabet); prevedea; rămf (remf, rimpf); surchidi, surchideală; tăpșan, tăpși (tepși, tepșui), tapșă; tărșej, tărșejie, târșag; telciu (telciui); terteleac; tiutiuroiu; vâj; viscoli, viscol (vicol, gigul)
Links:  

Citations to this publication: 1

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: