Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, III, p. 657
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:buștean; cătinel, arom. alinà, dacor. călin, călâiu, călon, cățină; căuș, caier, încăierà, încăibărà; ceacadaie; Ceahlău; desmetecì, îmbumbăcì, împletecì, spălăcì, păstaie; găluță, rușchiu, tapă; împroșcà; împrospătà; răcănel; scâlcià; smirdar; stârnì
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: