Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice: brai, crihin(ă), crivinaş(ă), fîrţicuşă, fórţeş(ă), fîrţigău, fîrţog, hóbos, lapăn, şiţă, şofílă (şófilă), şulfă etc.

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXI, p. 171
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le travail propose de nouvelles étymologies et offre certaines corrections lexicologiques pour les mots roumains dialectaux mentionnés. Par exemple, le roum. dial. brai „pilon en bois” provient du sax. transylv. bräij (-aizn), bräiχ(što̯n) „id.”. Le roum. dial. crihin „espèce de prunier” et críhină „fruit de cette espèce de prunier” ont pour étymon le sax. transylv. kräχən, tout comme le roum. dial. crivinaş(ă). Le groupe de mots dialectaux fîrţicuş(ă), fórţeş(ă), fîrţă...
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: