Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţii la semantica integrală

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 129
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Following Coseriu’s inquiries into the matter of grammar structure, as presented in one of his later studies, Principes de syntaxe fonctionnelle, and addressing particularly the thesis stating that there is a direct correspondence between the ancient function of légein, found in Plato’s theory of language, and the grammar structure particular to a language, meaning that the organization of légein in any language determines its particular syntactic structures, the author attempts to retrace Plato’s steps through the Sophist dialogue and finds in Plato’s old dichotomy ónoma /vs./ rhema – namely in the relation that is established between the two in the exercise of language – a mirror for the manner in which syntactic structures develop.
Cuvinte-cheie:
  • gramatică, onomázein, légein, semaínein, ónoma, rhema
  • grammar, onomázein, légein, semaínein, ónoma, rhema
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
9Eugeniu CoșeriuPrincipii de sintaxă funcționalăDR, s.n., I (1-2), 29-681994-1995pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: