Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

West-östliche Clownerien. Marin Sorescu und die deutsche Sorescu-Rezeption

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXIV-XXXV, p. 147
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Un preambul succint conţine reflecţii pe marginea poeziilor Hoţii şi Shakespeare: încercarea verbului poetic de a remodela lumea, parodia fiind doar un travesti pentru adevăruri fundamentale. În continuare, se trece în revistă receptarea operei lui Sorescu prin traduceri în alte limbi, insistându-se asupra traducerilor în limba germană. În privința receptării critice se dau exemple de opinii minimalizatoare (E. Barbu), restrictive (D. Micu, N. Manolescu, M. Popa), dar şi corecte (M. Scarlat, E. Behring). Autorul consideră că, în anii '60, M. Sorescu se instalează, prin tematică, în contextul cultural general european, dar face adeseori trimiteri la lumea orientală. Autorul asertează că, în spațiul germanofon, nu au fost receptate acele opere ale lui Sorcscu care abandonaseră „idealul estetic european”, prezentând doar „lumea stranie” a sud-estului european (La lilieci, Trei dinţi din față). În schimb, romanul Viziunea vizuinei a fost receptat, deoarece se găseşte în tradiția europeană a epopeii animaliere şi a romanului cu cheie. După o analiză pertinentă a simbolismului românesc, se oferă un fragment din text în limba germană.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: