“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

West-östliche Clownerien. Marin Sorescu und die deutsche Sorescu-Rezeption

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXIV-XXXV, p. 147
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Abstract:Un preambul succint conţine reflecţii pe marginea poeziilor Hoţii şi Shakespeare: încercarea verbului poetic de a remodela lumea, parodia fiind doar un travesti pentru adevăruri fundamentale. În continuare, se trece în revistă receptarea operei lui Sorescu prin traduceri în alte limbi, insistându-se asupra traducerilor în limba germană. În privința receptării critice se dau exemple de opinii minimalizatoare (E. Barbu), restrictive (D. Micu, N. Manolescu, M. Popa), dar şi corecte (M. Scarlat, E. Behring). Autorul consideră că, în anii '60, M. Sorescu se instalează, prin tematică, în contextul cultural general european, dar face adeseori trimiteri la lumea orientală. Autorul asertează că, în spațiul germanofon, nu au fost receptate acele opere ale lui Sorcscu care abandonaseră „idealul estetic european”, prezentând doar „lumea stranie” a sud-estului european (La lilieci, Trei dinţi din față). În schimb, romanul Viziunea vizuinei a fost receptat, deoarece se găseşte în tradiția europeană a epopeii animaliere şi a romanului cu cheie. După o analiză pertinentă a simbolismului românesc, se oferă un fragment din text în limba germană.
Language: German
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: