Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Victor Hugo, Mihai Eminescu, les deux derniers monstres sacrés de la poésie en Europe. Esquisse d’un parallèle impossible et nécessaire

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXIX-XLI, p. 129
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Studiul îşi propune să releve, pe de o parte, posibilitatea şi, mai mult, necesitatea unei paralele între cei doi mari poeţi, Victor Hugo şi Mihai Eminescu, şi, pe de altă parte, imposibilitatea ei. În ce priveşte primul aspect, sunt identificate mai multe similitudini ‒ amândoi sunt „monştri sacri” în ţara lor, amândoi au fost „copii-minune” ai poeziei, amândoi au voinţa de a crea o mitologie poetică, amândoi utilizează câteva forme şi teme poetice comune etc. ‒ şi diferenţe ‒ poetul francez beneficiază de o limbă perfecţionată, de o îndelungată tradiţie lirică, ca atare fiind, în literatura ţării sale, un fluviu, în timp ce poetul român îşi cizelează singur instrumentul lingvistic, aproape nu are la dispoziţie o tradiţie, reprezentând mai curând un izvor etc. Cât priveşte imposibilitatea paralelei, aceasta este de facto, întrucât Eminescu nu poate fi citit azi în franceză, existând prea puţine traduceri, chiar acestea fiind, cum rezultă din exemplele prezentate, foarte departe de original. Paralela între cei doi poeţi fiind necesară, mai ales în condiţiile globalizării, ale integrării tuturor culturilor, fără discriminare, într-o cultură universală, rezultă cu forţa evidenţei că, pentru dialogul culturilor, e vital să se promoveze cultul şi cultura traducerii, să se definească deontologia ei.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: