Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Emplois du connecteur mais dans le texte dialogal – exercice d’analyse contrastive

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXIX-XLI, p. 111
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Lucrarea prezintă câteva aspecte esenţiale ale utilizării conectorului fr. mais în textul dialogal. Integrată teoriei comunicării, perspectiva analizei urmăreşte studiile lingvistice ale ultimilor ani, care cuprind în sistemul lor de taxinomizare strategiile de coerenţă ale conectorilor lingvistici. Sunt prezentate descrierile mai mult sau mai puţin clasice ale conectorului mais, descrieri desfăşurate cu precădere într-un cadru canonic. Acestui cadru, lucrarea îi opune un exerciţiu practic de analiză contrastivă a unui text dialogal: un reportaj realizat într-un mediu social defavorizat, acela al periferiei lioneze.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: