“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Emplois du connecteur mais dans le texte dialogal – exercice d’analyse contrastive

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXIX-XLI, p. 111
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Abstract:Lucrarea prezintă câteva aspecte esenţiale ale utilizării conectorului fr. mais în textul dialogal. Integrată teoriei comunicării, perspectiva analizei urmăreşte studiile lingvistice ale ultimilor ani, care cuprind în sistemul lor de taxinomizare strategiile de coerenţă ale conectorilor lingvistici. Sunt prezentate descrierile mai mult sau mai puţin clasice ale conectorului mais, descrieri desfăşurate cu precădere într-un cadru canonic. Acestui cadru, lucrarea îi opune un exerciţiu practic de analiză contrastivă a unui text dialogal: un reportaj realizat într-un mediu social defavorizat, acela al periferiei lioneze.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: