Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rugăciune – un psalm arghezian

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (2), p. 118-123
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:There are number of texts written by Arghezi which match perfectly this type of poetry, besides the Psalms themselves. Rugăciune (Ruga) is one of these texts, a psalm among the others in the communication category.
Cuvinte-cheie:
  • creaţie, Dumnezeu, monolog, psalm
  • creation, God, monologue, psalm
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: