Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din amintirile unui scrib. Cum am lucrat la versiunea Bartolomeu Valeriu Anania a Sfintei Scripturi

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (2), p. 110-117
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The author, a writer and an editor, a Ph.D. in Philology evokes his long term collaboration (the proofreading of the Old Testament editions, their final review), the history of his contribution to achieve the monumental Valeriu Anania`s Holy Scripture edition (2001), edition that was meant, according to the great hierarch, writer and scholar “to restore the presence and authority of the Septuagint in the Romanian Orthodox biblical tradition”. This effort, spread over several years, aimed accuracy of theological and philological sacred text and took place in a climate of high intellectual and spiritual tension imposed by the specifics of the work itself, but also by Bartolomeu Anania`s strong personality. The exchange of books, letters and dedications between Bartolomeu Anania and the scribe from Timişoara - exchange noted with extensive exemplification, during exposure - provides those interested precious historical and cultural documents and, also, evidence which may mean a meeting in Spirit.
Cuvinte-cheie:
  • Vechiul Testament, corectură, revizie finală
  • Old Testament, proofreading, final review
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: