Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Costache Conachi – un exposant de la tradition et de la modernité dans la poésie roumaine du XIXe siècle

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (1), p. 78-86
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Lucrarea reprezintă o scurtă analiză a limbajului poetic al lui Costache Conachi, poet reprezentativ al secolului al XIX-lea, când poezia nu mai este redusă la versificaţie, iar schimbarea cea mai importantă este încadrarea „sentimentului” şi a „sincerităţii” în convenţia poetică. În urma acestei analize rezultă că în această perioadă a avut loc o mare circulaţie a achiziţiilor şi a inovaţiilor poetice, care şi-au pierdut însă prin uz, mai mult decât în oricare altă perioadă din istoria literară, caracterul poetic. În privinţa ponderii figurilor de stil, se constată că cele semantice predomină net asupra celor sintactice.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

30Mircea ScarlatIstoria poeziei româneşti
I., II., III., IV.
Editura Minerva1982, 1984, 1986, 1990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: