Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prestigiul stilistic al formelor verbale prefixate în traducerea Eneidei

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 80-89
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The present work constitutes a brief presentation of some of the lexical terms (Latin vs. Romanian) selected from the Romanian translation of the Aeneid. The translator, G.I. Tohăneanu, has used a semantic and stylistic feature of the prefix „- în” as a tool for verbal derivation. This often contributes to the establishment of a transformative meaning of the word, bringing some shades of intensity, enhacing the connotation but without being indispensable and without altering the fundamental sense of the lexeme.
Cuvinte-cheie:traducere, prefix, participiu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: