Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ana Blandiana şi deconstrucţia canonului. Poezia interzisă din perioada comunistă

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 66-79
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Dans une époque „post-ceausiste”, de la démocratie, où la liberté d'expression se manifeste partout, discuter de la littérature interdite pré ‘89 restait encore un sujet controversé.
L’article ci-dessus invite à explorer la poésie censurée d’Ana Blandiana pour identifier une rhétorique spécifique du texte poétique en comparaison avec la poésie de la Génération ‘60 (1960-1980), pour voir si, au-delà d’un dégoût ouvertement exprimé pour une certaine idéologie, il y avait encore autre chose: une nouvelle langue, une rhétorique particulière, une certaine philosophie, une prosodie spécifique.
Cuvinte-cheie:canon, deconstrucţie, comunism, retorică, poezie interzisă
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

14Tudor VianuDespre stil și artă literarăEditura Tineretului1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: