Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale adaptării fonetice a cuvintelor franceze în limba română

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, I, p. 59-79
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Quelques problèmes concernant l'adaptation phonétique des emprunts d'origine française en roumain] Cette étude se propose de présenter certains aspects liés à l'adaptation phonétique des emprunts d'origine française en roumain, dans les conditions où au système vocalique de la langue “prêteuse” – constitué de 16 voyelles – correspondent seulement 7 dans la langue “emprunteuse”. Les traits principaux qui distinguent le français du roumain et qui sont soumis par conséquent à un processus d'adaptation plus complexe sont :
– l'existence des voyelles mixtes [y], [P], [{] et [ə], antérieures et labiales, sans équivalent en roumain et qui sont transposées par des voyelles correspondantes du point de vue du lieu d'articulation, de la labialité, ou par des groupes vocaliques complexes ;
– la nasalité à valeur phonologique, opposée à la nasalisation accidentelle et contextuelle du roumain ; ainsi les phonèmes [A)], [E)], [O)] et [{)] sont articulés en roumain comme voyelle orale + [m] / [n] ;
– enfin, moins importantes dans le processus de l'adaptation des emprunts, les oppositions de timbre [e/E], [o/O], que le roumain réduit automatiquement à la voyelle moyenne-fermée correspondante.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
1Maria Iliescu, Michaela LivescuIntroducere în studiul limbilor romanice
I. Latina vulgară; II. Limbile romanice
Repografia Universității din Craiova1978, 1980
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
7Theodor HristeaÎmprumuturi și creații lexicale neologice în limba română contemporanăLR, XXI (3), 1851972
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: