Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sărbătoarea Cincizecimii - modelul înălţării de la discursul religios la cuvîntarea de Dumnezeu

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 353-362
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:As the hymns from the Penticostarian specific to the Holy Pentecost reveals to us, The Holy Spirit, the one „who spoke by the prophets”, He came in the world, „making prophecies flow, perfects priest, taught the unlettered wisdom, revealed fishermen to be theologicians”, so that they could speak about „the abundance of divine knowledge”. As long as the fishermen become „the wisest” and the „God speakers”, their preach was not supposed to be the fruit of their orator skill, but the fruit of the Holy Spirit who dwelt inside them. Thus, the Holy Disciples didn't speak about God, but God spoke by them. Even an atheist is able to speak about God, but only a man having the Holy Spirit inside him can be a theologian. His entire transfigured being is speaking about God. A theologian doesn't speak „a rational discourse”, but „a word” or „a message”- he is the one who speaks the words of God.Thus, we reach the conclusion that, even if we speak about God in our religious discourses, the real christian aim is the one of becoming „theologians”, when we no longer speak about God, but God is The One Who speaks by us.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: