Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comentarii lingvistice despre politică și probleme conexe

Autor:
Publicația: Limba română, XLVIII (3-4), p. 181
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].