Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica lui Amfilohie Hotiniul (Lecțione, Iași, 1789)

Autor:
Publicația: Limba română, XLIV (9-12), p. 573
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 2

5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Doina CobeţArticolul în gramaticile româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-leaALIL, XLII-XLIII, 472002-2003pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].