Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Imaginaţie romantică şi autoritate

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 163-169
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article presents the antagonistic relationship between the Romantic imagination and (political) authority, defining the aesthetic schools and orientations in a political perspective. As the Romantic imagination is synonymous to the spiritual revolt and even revolution, it poses a continuous challenge to every authority, be it cultural, ideological or political.
The analysis is based on the English poetry and aesthetics from the 18th and 19th centuries (especially William Blake’s, Samuel Taylor Coleridge’s and Percy Bysshe Shelley’s), as well as on German transcendental philosophy, especially Schelling’s.
Cuvinte-cheie:aesthetics, Romanticism, imagination, politics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: