Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Primii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825)

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 9-16
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our paper presents the state of art of our research project, code PN-II-RU-TE-2011-3-0170, supported by the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS-UEFISCDI, whose aim is to recover an ancient lexicographical work, and to put it to circulation by means of computerization. Itʼs about the Lexicon of Buda (1825), a master-work of the Enlightenment age movement of Transylvanian School, which fully aligns the Romanian lexicography, by means of the tools it puts to use, to the dictionary tradition of Europe.
Putting the content of lexicon in digital form aims to multiple goals, such as: (a) to promote the cultural and linguistic inherited background, (b) to be an available platform to a large public, (c) to offer a search-available corpus to the public.
Cuvinte-cheie:the Lexicon of Buda, Romanian lexicography, digitalized lexicography, digital edition
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: