Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cîteva considerații privind transcrierea denumirilor geografice străine în limba romînă

Autor:
Publicația: Limba română, X (5), p. 405
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].