Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Zur Etymologie zweier balkanischer Entlehnungen in der bulgarischen Sprache: текя̀свам, терк

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 223-228
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The present paper takes into consideration, critically, the previous etymological explanations of the Bulgarian words текя свам ‘to get bored’, as a dialectal term, and те к ‘model, standard ; (fig.) ‘a bizarre, extravagant person’, as used in colloquial speech. New etymological explanations are propounded for the two words: the etymology of текя свам should not be considered as separate from the one of кекя свам ‘to get bored’, already discussed in Dictionnaire étymologique bulgare; as for те к, it preserves a Turkish archaic term, *terk, as variant of terh ‘plan, project’ (from Persian ṭärḥ ‘plan, project, sketch’). The author takes into account phonetic, morphological and semantic features of the analyzed words.
Cuvinte-cheie:etymology, semantic evolution, consonantal substitution, vocalic substitution
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: