Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antiteza unei idei profetice – G. Ibrăileanu vs. E. Lovinescu

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 127-133
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:From dialectical critical positions, Eugen Lovinescu and Garabet Ibrăileanu embody a generation of critics who, reiterating earlier polemics, engage in a dispute regarding the specificity of the Romanian literature and the sources of its topics and subjects. Populist, respectively modernist, their visions, though antithetical, could be seen complementary in terms of messianic involvement and prophetic pulse, almost instinctive. “Art for art” and “art with tendencies”, their positions mark, structurally, the deep troubles of an era of social, political and literary transformations.
Cuvinte-cheie:populist, prophetic idea, messianic involvement, modernism, critique, national specificity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: