Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De peste prag – o piesă ibseniană

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 71-80
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Before dedicating to the intensive critical work, young E. Lovinescu tried to become a dramatist. This study analyses the only play that he finished in 1906, De peste prag (From over the doorstep), throwing out into relief the Ibsenian influences of this drama never played: thematical knots and significant sequences, various elements of text and feminine character’s construction.
Cuvinte-cheie:drama, didascalia, dialogue, character, Ibsenian sources
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: