„Diacronia” este o revistă de lingvistică diacronică, bilingvă, online, gratuită și supusă procesului de peer-review. Alături de textele cu caracter preponderent teoretic, Redacția încurajează cu deosebire elaborarea de cercetări aplicate, publicînd (sub formă de articole sau studii, note și comentarii) contribuții care decurg din observații, experimente și analize cu privire la realitatea lingvistică sincronică și/sau diacronică. De asemenea, pe lîngă evidențierea importanței și necesității de a prezenta, sub aspect analitic, sinteze ale rezultatelor cercetării din domeniu (sub forma recenziilor), Redacția pledează cu vigoare pentru elaborarea de instrumente care oferă perspective ample asupra evoluțiilor în timp a diferitelor teme de cercetare și de gîndire (sub formă de recenzii tematice).

Din cauze ce țin de natura scrierilor precum notele, recenziile de carte și recenziile tematice, „Diacronia” va publica aceste tipuri de texte imediat ce ele vor primi avizul referenților și traducerea din partea autorilor, urmînd ca – formal – ele să fie incluse în numărul următor al Revistei.

Termenul de trimitereData publicării
Numărul 1427 septembrie 202127 decembrie 2021

Termenele se referă la articolele acceptate de către referenți în forma originală. Articolele acceptate cu condiția unor modificări vor avea prioritate în funcție de celeritatea operării de către autori a modificărilor solicitate de către referenți.

Contribuiți la edificarea BDD!
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală. Mai multe detalii...