“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Alexandru I. Philippide

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 15

0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Anca PetrescuConcepţia lui Al. Philippide despre categoria gramaticală a aspectului verbalPhil. Ban., IX (2), 322015pdf
0Simona-Andreea Șova
  • Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
  • The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
Diacronia, 2, A252015pdf.ro
pdf.en
0Simona-Andreea ȘovaOriginea romînilor – The fundamental work of Romanian linguisticsJRLS, 7, 833-8402015pdf
html
0Marius SalaCărţi şi oameniAUI, LIX, 27-292013pdf
1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
1Antonio PatrașAlexandru Philippide la „Viaţa Românească”Phil. Jass., V (1), 79-882009pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
0Sergiy LuchkanynTeoria şi practica curentului neogramatic în lingvistica română în comparaţie cu lingvistica est-slavăIdent. cult.2006pdf
html
0Ioan DănilăDestinul unui idiom – graiul ceangăiesc din MoldovaEITM, 1, 233-2432005pdf
html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].