Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu este dr. în filologie şi dr. în filosofie; este prof. univ. dr. habil. la Universitatea „Danubius” din Galați. A publicat Sinonimia frazeologică în limba română (2007), Lingvistica integrală coşeriană (2012), Frazeologie românească (2013), Tradition and Innovation in Language and Linguistics (2017), Problema sensului la John Dewey (2019); este, de asemenea, autorul a peste 150 de articole. Domenii de interes: filosofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, lingvistica textului.

Texte publicate în „Diacronia”

MementoDiacronia 11, 10 iunie, 2020
Memento: Edward O. Wilson

EseuDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A149
Relația dintre teorie și realitate la Eugeniu Coșeriu și José Ortega y Gasset

MementoDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019
Memento: Konrad Lorenz

MementoDiacronia 9, 7 mai, 2019
Memento: David Hume

RecenzieDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A125
Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013, 214 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)