Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale dezvoltării polisemiei la contactul termenilor informatici cu limba comună

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 289
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Mechanisms of Polysemisation at the Contact of the IT Terms with the General Language] A very important role in the development of terminological polysemy has been assigned to the phenomenon of term migration, towards other specialized domains, or the general language (GL). We assume that this phenomenon is mainly determined by the new extralinguistic reality: the tendency towards “democratization of knowledge” or “laicization of sciences” on the one hand, and, on the other hand, the development of new, interdisciplinary domains. Following the perspective of external, descriptive terminology, the article aims at illustrating a number of mechanisms of polysemy development, in the case of the IT terms that migrate towards GL. The terminological units that migrate in the permissive context of GL extend their usage through metaphor or metonymy, by”exploiting” the immediate context, meaning another determinologized unit belonging to IT, or to another specialized domain, or a word of the general language. These cases are being illustrated by the analysis of “TO ACCESS” and “ON-LINE”.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

124Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
85Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
187Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
188Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
84Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: