Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 381-394
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[La terminologie militaire dans La chronique de Banat, de Nicolae Stoica de Haţeg]
La Chronique de Banat, de Nicolae Stoica de Haţeg contient une variété de termes militaires spécifiques à la région de Banat, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Certains mots se retrouvent dans la langue litteraire actuelle (arest, bătaie, bombă, colonel, flotă, tun, patrulă), d’autres sont considérés à présent des archaïsmes (agă, chivără, drabanţi, manaf, profont), tandis que nombreux d’autres n’ont jamais été adaptés à l’esprit de la langue ni accéptés par la norme unique et unitaire du roumain (bedecung, crig, degen, şif). L’origine de tous ces termes qui appartiennent au domaine militaire est, dans la plupart des cas, allemande et turque.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
3Constantin FrâncuElemente germane (austriece) în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg (II)AUI, XLIV-XLV, 51998-1999
3Constantin FrâncuElemente germane (austriece) în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg (I)AUI, XLIII, 1131997
82Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
30Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
61Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
5Romulus TodoranParticularități dialectale bănățene într-un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (II)CL, XV (1), 511970
100N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
5J. ByckVocabularul științific și tehnic în limba romînă din secolul al XVIII-leaSCL, V (1-2), 311954

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: